Proroctví Hopi a budoucnost lidstva

Autor: Jiří Matějka <mate@avonet.cz>, Téma: Proroctví, Zdroj: Jiří Matějka, Vydáno dne: 30. 12. 2017

Život je jednoduchý, ale složitým ho dělají lidé.

Život je jednoduchý, ale složitým ho dělají lidé. Všechny záležitosti života a smrti budou podle Hopi rozhodnuty až se vrátí Pahana. Pahana byl nazýván Bílým Bratrem, který se má vrátí z východu.

 

Kámen z Měsíce a UFO

Jiné staré proroctví Hopi upozorňuje, že by na Zemi nemělo být dopraveno nic z Měsíce. Pokud se tak stane, varují Hopi, bude narušena rovnováha přirozených univerzálních zákonů a sil, následovat budou zemětřesení, výrazné změny vzoru počasí a sociální nepokoje. (Všechny tyto věci se dnes dějí, ač přirozeně ne nutně jen kvůli dovezené měsíční hornině.)

Sedmého srpna 1970 došlo ke spektakulárnímu pozorování UFO, dosvědčenému tucty lidí a doloženému fotografiemi, které pořídil Chuck Roberts z Prescott Courier. K události došlo poté, když několik indiánů Hopi „vyvolávalo UFO“. Příhoda byla některými Hopi vyložena jako částečné naplnění události Druhého Mesa, jako varování upozorňující na přicházející Den očištění, po němž budou věrní Hopi přeneseni na jiné planety v „lodích bez křídel.“

Velká záplava

Lidé, kteří před tisíciletími přežili Velkou Záplavu, se rozdělili do čtyř skupin, které se rozešly všemi čtyřmi směry. Jen jedna skupina dokončila svou cestu – k severnímu pólu a zpět – pod dozorem zářící „hvězdy“, na níž cestoval Velký duch Massau’u. Po přistání jim vydal petroglyf Druhého Mesa, zobrazující dívku sedící v bezkřídlé, kopulovitě profilované lodi. Tento petroglyf označuje příchod Dne Očišťování, když opravdoví Hopi poletí k jiným planetám v „lodích bez křídel.“

Vnitřní orgány Země

Hopi rovněž prorokují, že pokud bude vykopáno srdce hopijské země, dojde k velkým poruchám rovnováhy v ostatní přírodě; pro Hopi je jejich posvátná země obrazem mikrokosmu celé planety; jakékoliv porušení přírody v oblasti Four Corners se zesíleně odrazí všude na Zemi.

„Veškerá utrpení vstupující do této země s tornády, záplavami a zemětřeseními vyvolává dech Matky Země, která je v bolestech,“ říká Roberta Blackgoat, jedna ze starších národa Independent Dneh (Navajo), sídlícího v Big Mountain. Vysvětluje, že oblast Four Corners je obzvlášť posvátná, protože doslova obsahuje vnitřní orgány matky Země – uhlí a uran, který Úřad pro indiánské záležitosti dovolil těžit společnosti Peabody Coal Mine.

„Zkoušejí jí vzít drahocenné vnitřnosti pro peníze,“ říká Blackgoat. „Můj dědeček mi říkal, že uhlí je jako játra a uran je obojí – srdce i plíce Matky Země.“ Hopijští a navajští tradicionalisté bojovali proti dolování.

Návrat bohů

Martin Gasheseoma nedávno řekl: „Hopijští starší nám řekli, že až byliny rozkvetou uprostřed zimy, měli bychom jet do Santa Fe varovat každého před utrpením a zkázou, která přijde, jestliže lidé nezmění své způsoby. Vloni, uprostřed zimy, začaly rostliny kvést.“

Kolik utrpení a zkázy bude provázet dobu očišťování, a jaký bude konečný výsledek?

Martin Gasheseoma předpovídá soud před velkým zrcadlem a smrt všech zlých a zkažených, s pouhou hrstkou lidí, přeživších ze všech zámořských národů, kteří pak přijdou na tento kontinent, „jemuž říkáme nebe.“

Všechny záležitosti života a smrti budou podle Hopi rozhodnuty až se vrátí Pahana, včetně teorií, které se vyrojily okolo jeho identity. Protože Pahana také byl nazýván Bílým Bratrem, a protože se má vrátit z východu, chtěli Hopi po staletí vědět, zda by mohl být Španěl či Anglosas, a proto vynalezli test pro určení pravého Pahany, včetně znalosti pozdravu bratrství, shod náboženské víry a držení pohřešovaného kusu kamenné tabulky. Mnozí byli zkoušeni, včetně katolíků, baptistů a mormonů, ale nikdo neprošel k spokojenosti hopijských tradic .

Nová doba ledová

„Přijde čas, kdy ze země bude vystupovat mystická mlha, oslabující mysl a srdce všech lidí. Vodítka moudrosti a znalostí se rozkymácejí a Velké Zákony Tvůrce v lidské mysli zaniknou. Děti budou mimo kontrolu, už nebudou poslouchat vůdce a rozbují se nemravnost a konkurenční válka z hrabivosti.“

„Když už konec bude blízko, spatříme polární záře (aureolu) kolem nebeských tě les. Čtyřikrát se objeví i kolem Slunce jako memento, že musíme reformovat, že se lidé všech barev musí spojit a povstat za přežití, a že musíme odhalit příčinu našich dilemat. Jestliže předtím neudeří lidské zbraně, pak nastane mír.“

„Přijde čas, kdy zakusíme opožděné jaro a brzké mrazy, to bude znamení návratu ledové doby.“

Armageddon, demonstrace, násilí a terorismus

„Máme za to, že militarismus se rodí z nespravedlnosti, bídy a nevědomosti tam, kde  absolutistický vládní systém nechce vyslechnout stížnosti menšin. Takže lidé se uchylují k násilí, demonstracím a dokonce k terorizmu, protože nevidí žádný jiný způsob, jak být vyslyšeni. Co můžeme dělat, když vůdci našeho světa a národů jednají jako blázni, pokoušející se řešit problémy konfrontací s nimi? Můžeme jen znovu citovat proroctví našich předků. Doufáme, že vás to bude zajímat, abyste byli lépe informovaní, protože se za nějaký čas vyplní.“

„V souladu s tímto proroctvím, ten den přijde, když budou pronásledováni lidé ve vysokých

postaveních. To bude příčinou, že se nakonec všechno vymkne kontrole. Hon nabude na síle a bude se šířit. Tuto situaci možná dokonce spustí sama Země.Nakonec nás to dožene až k tomu, čemu biblická verze říká Armageddon (hopijská verze je velmi podobná). Bude to finální, rozhodující bitva mezi dobrem a zlem. Přihodí se to pod jedním Bohem nebo náčelníkem.

Proroctví říká, že pak budeme všichni mluvit stejným jazykem, a že právě v hopijské zemi, ve vesnici Oraibi, budou podle modelu koncipovány plány nového života. Zde také bude vynesen závěrečný soud nad zkaženými. Budou sťati a už víckrát nepromluví. Jestliže se to neuskuteční, nakonec dojde k totální zkáze přičiněním člověka nebo zásahem přírody. Pak bude nový  život muset znovu začínat z jednoho děvčete a chlapce. “

Klimatické změny

„Jsou dva vodní hadi, jeden na každém pólu, s válečníky sedícími na jejich hlavách a ocasech. Tak to přikázala příroda, aby nás varovala před svými aktivitami a abychom věděli, že čas, který jsme obdrželi je krátký a musíme napravit sami sebe. Pokud odmítneme dbát jejích výstrah, válečníci propustí hady, ti se vzepnou do výše a všechno zahubí.“

„Velmi se zajímáme o podnebí. Nikdo zdá se není schopen přesně předpovídat počasí ze dne na den. Avšak my, v souladu s našimi časovými značkami, víme kdy je správná doba aby určitá semena byla zaseta ve správnou chvíli. Jenže v posledních jarech jsme nebyli ochotni sázet přímo do pozdního sněhu a chladného počasí. Tady se znovu ukazuje, že snad jsou správná naše starodávná proroctví o tom, že jednoho dne budeme sít s pytlíky na prstech (v rukavicích) a předtím odstraňovat sníh nohama. Léta budou stále kratší, aby kukuřice dozrávala pro sklizeň. Závěr si každý domyslí.“

Otázka: „Bude to platit pro celý svět?“ „To závisí na zeměpisných oblastech. V místech s odlišným podnebím se budou dít rozdílné věci. Například tropické země se mohou stát zeměmi pokrytými ledem, a Arktida se může změnit v tropy. K tomu ale nemusí dojít, jestliže my, lidé, přivedeme své vůdce k tomu, aby něco udělali se zhoubnými záležitostmi páchanými na životním prostředí.“

„Říká se, že až nová generace zjistí, že jsme nedělali nic pro udržení správného směru, mohla by nás vyhnat z našich domů na ulici. Toto utrpení bude odměnou za naše vlastní dílo. Nedostatek míru v našem duchovním bytí může spustit revoluci. Náš skutečný Bílý Bratr možná přijde a zjistí, že jsme opustili posvátné příkazy. Pak nás bude bičovat bez milosti.“

Budoucnost lidstva

„Pohlédněme do budoucnosti očima našich proroků. Hopi byli instruováni, aby vypravovali o Velkém Očišťování právě v době, kdy se lidstvo bude opět stávat vysoce civilizovaným, se sklonem k bezstarostnosti vedoucí k sebezničení.

Říkali, že na této cestě bude mít industrializovaný svět jisté problémy. Lidé budou znepokojeni změnami časů, a budou se muset přizpůsobovat, aby nalezli nový životní styl.“

„Průmyslové národy se stanou bezstarostnými při opatřování stále větších zdrojů ze země.

V domnění, že všechny tyto věci jim vydrží navždy, brzy vyčerpají přirozené zásoby. Projeví se nedostatek paliv a průmyslová mašinerie se zastaví. Stroje užívané k sázení, sklizni a dopravě se stanou zbytečnými. Police supermarketů s farmářskými produkty budou brzy prázdné; zemědělci a ti, kdo pěstují své vlastní potraviny, nebudou chtít prodávat své produkty. Peníze se stanou bezcennými.

Bílý člověk s celou svou inteligencí a technologiemi nebude schopen napravit škody. Budeme svědky zvláštních událostí v přírodě i na Zemi, včetně lidstva.“ „Moderní člověk pohlíží na dávné moudrosti a znalosti jako na mrtvé a neužitečné a už si jich neváží. Když jde o jídlo, spoléhá moderní člověk na finanční systém a ne na Matku Zemi. Když se tohle stane v souladu s proroctvím, Matka Země skryje svou výživu kvůli názoru, že starobylé jídlo není pro člověka dost dobré. Až když všechno jídlo zmizí, bude se moderní člověk pokoušet napravit svůj omyl a podmínky, které způsobil na Zemi, svými vynálezy. Bude se pokoušet najít nějakou metodu k zahojení způsobených ran, což nebude možné, když dosáhne bodu, z něhož není návratu.“

Revoluce

„Toto proroctví je podobné biblické verzi toho, co se možná ještě přihodí. Říká, že prostí lidé se začnou zajímat o souvislosti a budou znechuceni hektickým světem. Budou obzvlášť proti krvežíznivé politice a prolhanosti světových vůdců. Tito obyčejní lidé světa se spojí a společně pustí do boje za světový mír.

Uvědomí si, že jejich vůdci selhali. Lidé na vysokých místech budou štváni jako zvířata, možná terorismem. Vůdci naopak sáhnou k represím a začne vzájemná štvanice. Tento stav bude nabývat na síle a rozšíří se široko daleko. To dostane svět mimo kontrolu. Revoluce by mohla vypuknout i na naší půdě.“

Osvobození

„Osvoboditelé přijdou ze západu s velkou silou. Budou padat z nebe jako déšť. Nebudou mít žádný soucit. Nesmíme vycházet na střechy domů a dívat se. Vytahají nás za uši, jako neposlušné děti. Bude to definitivní, rozhodující bitva mezi dobrem a zlem. Tento boj očistí lidská srdce, uzdraví Matku Zemi z nemoci a zbaví nás zkažených.“

„Pokud se toto nevyplní, náš Velký Tvůrce prostřednictvím přírody udělá své v souladu s vlastními plány. Může to být totální zkáza v jakékoliv formě. Pouze bratr a sestra přežijí na počátku nové cesty života.

Tajemství vejce a svastiky

„Závěrečná etapa, nazývaná Velký den Očišťování, je popsána jako Tajemství vejce v němž vířící síly svastiky a Slunce, plus třetí síla, symbolizovaná červenou barvou, kulminují buď v celkovém obrození nebo totální anihilaci. Jak to dopadne, nevíme. Ale volba je na nás; válka a přírodní pohroma mohou spojit své síly.

Úroveň násilí bude daná stupněm nespravedlnosti, která je příčinou sporů mezi lidmi celého světa a povahou narušení přírodní rovnováhy. V tento krizi budou bohatý i chudý nuceni prosazovat se stejnou měrou za účelem holého přežití.“ „Skutečnost, že to bude velmi násilné, považují hopijští tradicionalisté za téměř jistou.

„Protože se lidé znesvářili a ztratili mír kvůli rozporům, vyvolaným způsobem života, potrestal je Velký duch, Velký Tvůrce, už několikrát rozličnými způsoby. Přes to všechno tu vždy byla malá skupinka, která přežila, aby uchovala naživu původní způsob života. Tato skupinka pozůstává z lidí, kteří lpí na zákonech Tvůrce a drží duchovní cestu otevřenou, mimo koloběh zla.“

„Nyní vstupujeme do období zkoušky. Seskupení planet, o němž byli přátelsky informováni hvězdopravci, Hopi už dlouho očekávali. Jak se čas schyluje, předpověď přesně popisuje chování lidí v devadesátých letech tohoto století (zaznamenáno v roce 1990).

Až bude konec blízko

Až bude konec blízko, uvidíme polární záři (aureolu) okolo nebeských těles. Čtyřikrát se objeví kolem Slunce jako varování, že musíme přikročit k reformám.“

„Ctižádostivých duší bude ubývat, zatímco počet lidí dobrého srdce, kteří žijí se Zemí v harmonii, bude narůstat, až do doby, kdy se Země zbaví zla. Pokud mají Hopi pravdu, bude nový svět dokonalý a Země znovu rozkvete. Duchovní brána je otevřená. Proč nespojit spravedlivé lidi?

Ženě Horny Toad dala Massau’u slib, že přijde na pomoc v čas potřeby. Traduje se, že ona také měla kovovou přilbu. Když budou Hopi dodržovat svůj způsob života, Massau’u je povede, ale ne předtím, protože je První a má být i Poslední.“

Život je jednoduchý, ale složitým ho dělají lidé.

 


Pokud vás informace v časopise WM magazín oslovily, podpořte nás předplatným. Děkuji.