Artefakt z Ravne, odborná analýza 2017

Autor: Jiří Matějka <mate@avonet.cz>, Téma: Nemožné objevy, Zdroj: mate, Vydáno dne: 08. 11. 2017

Z původního slepence zůstal pouze jeho pevný střed, ve kterém jsem objevil kovový předmět.


Z původního kamene byl pevný pouze jeho střed, ve kterém jsem objevil kovový předmět. Podivný artefakt z bosenského Ravne byl nalezen hluboko v podzemí, kam lidská noha nevkročila tisíce let.

 

Historie nálezu artefaktu

2017/11 - Předání artefaktu akreditované laboratoři (8.11.2017). Předběžný test potvrdil, že se nejedná o moderní slitinu. Kompletní výsledky zveřejníme po celkové analýze a vyhodnocení. Při listopadové cestě 16 - 0.11.2017 do Bosny, povezeme artefakt zpět do Muzea.

2017/10 - Předání a převoz artefaktu k laboratorní odborné analýze

2016/10 - Umístění artefaktu v muzeu Nadace "archeologický park BPS".

2015/11 - Zveřejnění článku z nálezu artefaktu v časopise WM magazín Skryté skutečnosti č. 167/168.

2015/11 - Předání artefaktu Nadaci Dr. Osmanagiche v Sarajevu

2015/11 - První předběžnou analýzu artefaktu jsem prováděl v listopadu 2015. Výsledek potvrdil, že kovový předmět není dnešní slitina.

2015/10 - Objev kovového artefaktu v podzemním labyrintu Ravne v bosenském údolí pyramid. Artefakt se původně nacházel v kameni nedaleko megalitu K2. Po rozlomení byl v jeho středu nalezen podivný kovový předmět.

 

Pokud vás informace v časopise WM magazín oslovily, podpořte nás předplatným, nebo dobrovolným příspěvkem na účet → IBAN: CZ95 0100 0000 8622 9400 0207 / v.s. 1111. Děkujeme.