Slovanský šaman v česku - výzva

Autor: Jiří Matějka <mate@avonet.cz>, Téma: Praslovani, Zdroj: Jiri Matejka, Vydáno dne: 01. 10. 2017

Hledáme pomoc s překladem přednesu slovanského šamana ze Srbštiny do českého jazyka.

VÝZVA – SIMULTÁNNÍ PŘEKLAD ZE SRBŠTINY

Mám v plánu pozvat slovanského šamana do České a Slovenské republiky na vůbec první přednášky, které by se měly uskutečnit leden – únor 2018 v Praze, v Brně v Bratislavě a možná i v jiných městech podle zájmu.

Hledáme pomoc s překladem přednesu slovanského šamana ze Srbštiny do českého jazyka. Překladatel by měl být muž. Pokud chcete pomoct dobré věci, napište mi, nebo zavolejte (+420 777 770 609).

Všichni jsme Slované

Všichni jsme Slované. Kam zmizela historie Slovanů? Slované prošli naším územím mnohem dříve, než se sem dostali Keltové či Germáni! O tom, že dnešní slovanské jazyky vznikly z jednoho původního jazyka, nemůže být sporu. Dnešní národy, a nejen slovanské, vzešly z jednoho lidu, který po jistou dobu hovořil společnou řečí. Skutečná evropská historie se mění podle nových poli-historiků z EU.

Šamani ze střední Ameriky

Viděl jsem přednášky několika šamanů z Peru a jiných pralesů střední Ameriky. Ano, informace a jejich prezentace byla exoticky zajímavá. Byly chvíle, kdy jsem se v myšlenkách ocitl v deštném pralese, zapleten do vroucích lián za zvuků předkolumbovských tamtamů. Probuzení do evropské reality bylo hrozné.

Slovanský šaman

Přišel čas vyslechnout slova Slovanského šamana. Evropu budovali Slované, ne zvyky a rituály přírodních národů ze střední Ameriky.

Slovanského šamana znám již víc jak pět let, každý rok ho navštěvuji. Dnes mě přesvědčil, rozhodl jsme se ho pozvat na setkání pro vás.

Setkání zabezpečuje Jiří Matějka, časopis WM magazín a Nový cestovatel z.s.

Share