Glokalizace - výzva pro budoucnost

Autor: Jiří Matějka <mate@avonet.cz>, Téma: Politika, Zdroj: redakce, Vydáno dne: 06. 06. 2017

Z projvu prezidenta I.Dodona. Přestaňte hrát roli pěšáků v geopolitických šachových hrátkách. Navrhuji nvý pojem de-globalizace.

Principy globalizace jsou minulostí

Principy globalizace se musí stát minulostí. Vzpamatujte se. Přestaňte hrát roli pěšáků v geopolitických šachových hrátkách. Nenechte se zneužívat jako regionální potrava pro děla kvůli řešení něčích geopolitických záměrů.

Myslím se, že všechny zajímá, s jakými výzvami se v nejbližší době budeme střetávat. Týká se to všech ekonomik, těch malých i velkých, nezávisle na jejich potenciálu. Podle mého názoru je tu několik principiálních věcí, ze kterých je třeba vycházet.

Jednou z nejdůležitějších věcí je skutečnost, že svět přestal být jednopolárním. V souvislosti s tím se principy globalizace musí stát minulostí. Místo jednopolárního světa nastoupla doba mnohopolárního světa. Globalizace se pomalu začala měnit na nový princip. Je to princip "Glokalitace", který se projevuje zesílením lokální svébytnosti národů, států a sociálních systémů.

Celý záznam projevu najdete zde →


Glokalizace / deglobalizace

Co to znamená v praxi, či jak je možné to vyjádřit jednodušeji? Doba kdy jednotná pravidla a normy vypracované v jednom státě museli přijmout všichni ostatní, je minulostí. To dříve, doslova nedávno, bylo m=odní považovat to, co je dobré pro určitý stát, například pro USA, za báječné pro celý svět. A pokud jste chtěli ve svém státě či doma něco reformovat, bylo nejlepší dělat euroreformy.

My všichni jsme si nakonec uvědomili, že jsme jiní, než Západní svět. Máme jiné obyčeje, máme jiné hodnoty a ummělé vnucování zámořských principů a zákonů k ničemu dobrému nevede!

Již Konfucius říkal, že když cesty nejsou stejné, nelze si dělat společné plány. Každý region, každý stát má svou dějinnou cestu. Jak tu minulou, ta i tu budoucí. A nelze na ně uplatňovat společná pravidla a normy.

To samé se dělo a stále děje v Moldavské republice. Střetli jsme se stejnou situací. V souladu s principy globalizace doslova před několika lety, v roce 2014, Moldavsko podepsalo dohodu, svou podstatou zotročující, o asociaci s EU. Moldavsko vytvořilo zónu svobodného obchodu, přičemž začaly platit asymetrické podmínky ve prospěch výrobců z Evropské unie.

Slibovali nám modré z nebe. Uplynuly tři roky. A výsledek? Moldavský trh zaplavilo evropské zboží. Přišly jsme o dvě třetiny našeho exportu do Ruska. Několikanásobně klesly zahraniční investice. Podstatně vzrostla korupce. Dopadlo to tak jak se říká mezi lidmi: Co na papíře rovinka, v praxi samá roklinka. A ty nám teď stojí v cestě.

Po osmi letech proevropské a zcela jednoznačně protiruské politiky jsme po loňských prezidentských volbách začali tu situaci napravovat. Vrátili jsme se ke strategickému partnerství a dialogu s ruskými partnery. Obnovil se export, ekonomická spolupráce mezi námi. Je za první čtvrtletí tohoto roku vzrostl export Moldavské republiky do Ruska o 42%.

Začali jsme řešit problémy z migranty a podepsali jsme dohodu o spolupráci s Euroasijským ekonomickým svazem. Máme v úmyslu tam získat status pozorovatele. Nakonec jsme si vzpomněli na Konfuciova slova a začali jsme společně připravovat plány, s těmi, se kterými máme společnou cestu, se kterými máme společnou historii. A my máme společnou staletí trvající historii!

Samozřejmě že se to mnohým nelíbí.Následovaly provokace, i ty z posledních dnů. Diplomatické skandály, vzájemné vypovídání diplomatů. Já si myslím, že všem musí být jasné co je a bylo cílem takové snahy. Chtějí vyprovokovat nové přerušení vztahů s Ruskou federací. Překazit moldavskému prezidentovi jeho úsilí.

Ale já jsem přesvědčen, že to všechno překonáme a jenom nás to posílí. Budeme důsledně hájit své zájmy...upevňovat státnost Moldavska založenou na neutralitě, sjednocovat stát a vyřešíme problém s Podněstřím.

Poznámka redakce: Navrhuji zavést nový pojem de-globalizace. Je nový, výztižný a lepší než glokalizace, nebo např. brexit, czexit apod...


Konec globalizace, nástup Glokalizace

Je principiálně důležité opustit globalizaci ve které není pro Moldavsko místo, protože nás tak prostě rozdrtí na prach. Naši ekonomika, naše tradice i naši víru. je třeba přejít ke " Glokalizaci". Vstoupit do těch regionálních svazů, postupovat společně s těmi státy, se kterými máme společné zájmy, společnou historii a společnou budoucnost.

Nedávná hořká zkušenost Moldavské republiky nás nutí opět obrátit náš zrak směrem k té koncepci, která se dlouhou dobu nacházela na okraji světových ekonomických trendů, a kterou je třeba vzkřísit. Mám na mysli princip a strategii suverénní ekonomiky. Budeme budovat náš stát, svoji budoucnost vycházející z našich národních zájmů, ze zájmů našich občanů a ekonomických subjektů.

Budeme obchodovat a udržovat přátelské vtahy se všemi! Se západem i východem. Ale ne společně s někým proti někomu. Jakékoliv sankce a fobie jsou kontraproduktivní.

V závěru bych se chtěl obrátit ke všem těm, kteří stále vidí budoucnost svého státu, svého národa přes růžové brýle jednopolárního světa. 

Vzpamatujte se

Přestaňte hrát roli pěšáků v geopolitických šachových hrátkách.
Nenechte se zneužívat jako regionální potrava pro děla kvůli řešení něčích geopolitických záměrů.
Vzpomeňte si, až budete rozhodovat o budoucnosti svého státu a svého národa, na Konfucia.
Nesmíte se spojovat s těmi, kteří vidí budoucnost vašich národů jinak.

Celý záznam projevu najdete zde →


Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum 2017 - projev I. Dodon

Poznámka: Není co dodat, pouze lze Moldavsku závidět. Stručné a jasné, o Dodonovi ještě uslyšíme. Novýpojem glokalizace je z poheldu dony výztižný. Navrhuji zavést nový upravený pojem de-globalizace, nebo srozumitelnější deglobalizace → ®deglobalizace; ®de-globalizace. JM