Radioaktivita u vás doma

Autor: Jiří Matějka <mate@avonet.cz>, Téma: Zdraví škodlivé produkty, Zdroj: Jiří Matějka, Vydáno dne: 27. 02. 2017

Časopis WM magazín provádí měření ionizačního záření. V čísle WM magazín 184, které vyjde koncem března, zveřejníme naměřené hodnoty z dalších míst.

Test časopisu WM magazín

Internetem probíhají zprávy o radioaktivním mraku nad Evropou. Pro nás, obyčejné lidi, není důležité, odkud mrak přišel. Skutečnou pravdu se asi nedozvíme. Vaše zdraví je na prvním místě. Otestujte si vaše prostředí, ve kterém žijete.

Časopis WM magazín provádí již několik dní měření ionizačního záření. Začínali jsme na Zlínsku, dnes jsem měřil hodnoty cestou do Ostravy a zpět. Měření bude pokračovat dál. V čísle WM magazín 184, které vyjde koncem března, zveřejníme naměřené výsledky z jiných lokalit.

Radioaktivní spad nad Evropou byl naměřen i v ČR

První měření zvýšené radioaktivity bylo v Norsku. Norská odbornice prohlásila: "Bylo špatné počasí, když jsme měření zaznamenali vysoké hodnoty jódu 131 - v severním Norsku, Finsku a Polsku ve druhém lednovém týdnu a v ostatních zemích během následujících dvou týdnů. Vzhledem k tomu, jaká čísla vidíme jinde v Evropě lze spekulovat o tom, že šlo o zdroj kdesi na východě evropského kontinentu.” Zdroj zvýšené radiace není známý.


Účinky záření na živou hmotu

Působením radioaktivního záření na živou hmotu dochází k ionizaci a excitaci, přičemž je absorbována energie. Ztráta energie oslabí váš imunitní systém. Nové buňky vznikají přirozeným dělením. Účinky záření buňku usmrtí (buněčná delece). V lepším případě dojde ke změně genetické informace. Záření vyvolává mutace.

Lidský organismus je funkční celek jednotlivých tkání a orgánů, které nemají stejnou citlivost k ozáření. Účinky záření budou mít po stejné dávce rozdílné účinky napúříklad na plíce, slinivku, nebo důležité lymfatické uzliny.  

Velmi důležité je časové rozložení účinku záření. Rozdílnou biologickou odezvu má ozáření lokální, kdy jsou postiženy jen určité tkáně. Jaké? Přirozeně dýcháme vzduch, pokud je zamořený radioaktivním jódem 131, znamená to porušení funkce štítné žlázy. Další účinky záření jsou nepřirozené cytogenetické informace (nádory, genetické změny).

Limit pro ionizující záření 0,11 μSv/h

Limit dávky (expozice) je stanoven na 1 milisievert/rok = 0,11 μSv/h (mikrosievert za hodinu) pro veřejnost (některé zdroje uvádějí až 0,3 μSv/h) a 50 milisievertů pro pracovníky v jaderných zařízeních za rok; za 5 let však u pracovníků jaderných zařízení nesmí překročit 100 mSv.

Vážnost dopadů na zdraví závisí na obdržené dávce (přímým ozářením, vdechnutím nebo požitím radioaktivního materiálu), době vystavení záření a věku člověka.

Expozice

Obecný limit je v ČR: 1 mSv za rok = 0,11 μSv/h. 

0,11 μSv/h: přírodní záření
1 μSv/h: žádný okamžitý účinek, přechodná nevolnost, lehká horečka
114 - 228 μSv/h: významné zdravotní příznaky, zvracení, únava, trávící problémy, krvácení, padání vlasů
456 - 1140 μSv/h: velká pravděpodobnost úmrtí
nad 1140 μSv/h = smrt

Radiometrická mapa území České republiky popisuje přírodní radioaktivitu hornin na zemském povrchu. Pole radioaktivity je vyjádřeno v dávkovém příkonu gama-záření hornin 1 m nad zemským povrchem. Údaje mapy vymezují regiony o nízké a vysoké radioaktivitě.  Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1, 118 21, www.geology.cz

Expozice na vybraných místech


•    Hodinový pobyt v Hirošimě, dnes: 0,3 μSv/h.
•    Jáchymov, hodinový pobyt v dole Svornost: 1,7 μSv/h.
•    Atomový institut v Paříži, hodinový pobyt v pracovně Marie Currie: 1,5 μSv/h.
•    Nové Mexiko, místo výbuchu atomové bomby: 2,1 μSv/h.
•    Bern, Švýcarsko, na palubě letadla: 3 μSv/h.
•    Černobyl, Ukrajina, hodina u reaktoru, dnes: 5 μSv/h.
•    Rentgenové vyšetření u zubaře: 5 μSv/h.
•    Japonsko, Fukušima: 10 μSv/h .
•    Vyšetření na CT: 7 μSv/h.
•    Pobyt astronautů 6 měsíců na oběžné dráze: 80 μSv/h.
•    Kouř z cigaret v plících: 160 μSv/h.
•    Srbsko, jeskyně pod pyramidou Rtanj: 0,75 μSv/h.Má mírná radioaktivita příznivý vliv na lidské zdraví?

Pro příznivý, stimulační účinek záření, neexistují podle závěrů Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu (MKRO) žádné oficiální doklady. Někteří autoři však uvádějí, že řídce ionizující záření může při nízkých dávkách, stimulovat chromozómové reparace a vést k pozitivnímu účinku. Tento jev se nazývá hormeze - povzbuzení organizmu.

Otestujte si vaše prostředí, ve kterém žijete

Časopis WM magazín provádí měření ionizujícího záření na mnoha místech v ČR. První měření jsem prováděl 21. 2. 2017 na Zlínsku. Dnes, 27. 2. 2017, jsem měřil hodnoty cestou z Otrokovic, přes Přerov do Ostravy, pak zpět na Frýdek Místek, Nový Jičín, Hranice na Moravě, Bystřici pod Hostýnem, Holešov a Zlín. Měření bude pokračovat.

V pondělí 6.3.2017 pojedu směrem na Prahu, do studia rádia Svobodný vysílač, kde budu mít od 17.00 - 19.00 hod rozhovor na téma Naše fantastická minulost. Cestou tam i zpět provedu měření.

Přehled naměřených hodnot je v jednotkách μSv/h.  Porovnejte si naměřené hodnoty s textem nahoře. Zatím jsou na tom nejhůř kuřáci:)


27. 2. 2017: měření č. 7 
Kvasice (0,18), Přerov (0,22), Prosenovice (0,08), Klimkovice (0,13), Ostrava příjezd (0,08), Ostrava město (0,11), Šenov (0,13), Nový Jičín (0,11), Hranice (0,11), Zlín (0,13), Tlumačov (0,12).Výsledkem je: běžný, normální, radiací nezatížený pohodový den pro severní Moravu. Jak jsem se přibližoval jke Zlínu, hodnoty kolísaly víc směrem nahoru.

26. 2. 2017: měření č. 6
Kvasice: ráno 0,28, večer 0,28- Hodnoty nad obecný limit.


25. 2. 2017: měření č. 5

Hodnoty nad obecný limit.

24. 2. 2017: měření č. 4

Tento den jsem naměřil zatím nejvyšší hodnoty (0,32).

23. 2. 2017: měření č. 3

Hodnoty nad obecný limit.

22. 2. 2017: měření č.2

Hodnoty nad obecný limit.

21. 2. 2017: meření č 1

Hodnoty nad obecný limit.

 


Nejsme placeni z reklam, ani nejsme neziskovka placená státem. Výroba  a tisk WM magazínu je hrazena  z předplatného a "cest za naší fantastickou minulostí". Pokud vás náše projekty a články oslovily, podpořte nás předplatným, nebo příspěvkem, darem: Paypal: obchod@wmmagazin.cz, nebo IBAN: CZ95 0100 0000 8622 9400 0207. Variabilní symbol 9999 / dar. Děkujeme.

Jiří Matějka