Mozková policie

Autor: Jiří Matějka <mate@avonet.cz>, Téma: Historické otazníky, Zdroj: mate, Vydáno dne: 20. 01. 2017

Přicházíš-li s důkazy svědčícími o opaku, budiž zatracen!

Kdykoli prohlásíte, že je na poli vědy v plném proudu skryté spiknutí, vkročíte na tenký led. V tomto směru jsme velmi pochybovační, samozřejmě pokud za tím není fešácká Mafia či skupina rozverných muslimských radikálů. Jenže pro toto tvrzení existují drtivé důkazy, a většina z toho nám probíhá přímo před nosem.

Jde o spiknutí globálního charakteru, zahrnující celou řadu skupin s „nezadatelnými právy“. Povrchním pátráním odhalíme jen běžné, nastrčené podezřelé: vědce a studenty s nabroušenými sekerami nadupané teorie, neustále zaměstnané udržováním posvátného statutu quo. Jejich hlavním celoživotním zaměstnáním je nebo bude údržba „velké lži“; čím větší a širší je její publicita, tím lépe. K podpoře svých mnohdy nedoložených argumentů se dovolávají akademických titulů, přičemž spoléhají na předpoklad, že nikdo nemá právo zpochybňovat jejich autoritářská prohlášení například o tom, že:

1. neexistuje žádné mystérium kolem stavitelů Velké pyramidy a toho, jakým způsobem byla postavena, přičemž Sfinga samozřejmě nevykazuje žádné známky vodní eroze;

2. v obou Amerikách před rokem 20000 př. n. l. nežili žádní lidé;

3. první civilizaci nelze zpětně datovat před rok 6000 př. n. l.;

4. neexistují žádná doložená abnormální, nevysvětlená či nevysvětlitelná fakta, která by věda musela
brát v úvahu;

5. neexistovaly žádné ztracené či nevysvětlitelné civilizace.

Přicházíš-li s důkazy svědčícími o opaku, budiž zatracen!


Osobní útoky: Spor o stáří Sfinx a Velké pyramidy
Byla použita standardní taktika, podle jejíchž pravidel musí být zdiskreditován každý, kdo si dovolí jakkoli zpochybnit přijaté teorie. Nezávislé výzkumníky drží mimo hru dva rafinované filtry: nutnost vlastnit akademický dekret, a nerovný přístup při zveřejňování jejich prací.

Cenzura zakázaného myšlení: Důkaz o velké starobylosti lidstva
Nepředstavitelné množství nevysvětlitelných artefaktů nebo dat bylo označeno jako omyl, odklizeno do depozitáře, aby už nikdy nespatřily světlo světa.

Nepohodlné datování v Mexiku
Zatímco vedoucí archeolog očekával datum 25 000 nebo méně let, geologický nález tvrdošíjně a neúplatně vykazoval 250 000 nebo dokonce více let.

Obcházení výjimečných důkazů na Novém Zélandu, v Číně a Mexiku
Archeologové jsou při ututlávání tohoto druhu „nemožných nálezů“ velice zběhlí a rychlí. Jeden z důvodů, proč egyptologové tak žárlivě střeží skutečné datum výstavby Velké pyramidy, má co dělat také s pochybnou otázkou „národní hrdosti“.

Žoldáci darwinizmu
Předpokládá se, že vědci jsou vysoce vzdělaní a intelektuálně způsobilí lidé, schopní zpracovávat všechny druhy informací. Proto mohou správně a kriticky rozlišovat mezi skutečností a fikcí, realitou
a fantazií. „Nemytá veřejnost“ je prostě nezpůsobilá sledovat dění na tak vysoké mentální úrovni
a tento stav prostě přijímá jako daný.

Důkazy, které by vědci nebyli nikdy ochotni akceptovat
Tentýž nevědecký přístup je aplikován v archeologii a antropologii, kde „vědci“ jednoduše odmítají dokazovat své teorie, přičemž se sami ustanovili posledními a jedinými arbitry „skutečností“.

Co je tabu a co ne?
Na pořadu jednání máme další bod, jímž je ochrana veřejnosti před nevědeckým myšlením a hlavně ideami, které by mohly infikovat všeobecné smýšlení.

Celý článek najdete v novém čísle měsíčníku WM magazín č. 181, které vyjde 24. 1. 2017.Časopis WM magazín vychází v tištěné a elektronické podobě. Předplatné tištěné verze zasíláme i na Slovensko. Elektronickou verzi odebírají čtenáři z celého světa.

Podpořte nás předplatným, děkujeme → objednávka zde, nebo emailem, nebo telefonicky: jirimatejka@wmmagazin.cz; Tel: +420 777 770 609