WM magazín č. 158

Autor: Jiří Matějka <mate@avonet.cz>, Téma: OBSAH ČÍSEL, Zdroj: Jiří Matějka, Vydáno dne: 21. 02. 2015

WM magazín č. 158 vyšel 23. 2. 2015. Časopis vychází v tištěné i elektronické podobě. Předplatné zasíláme také na Slovensko. Objednávka zde.

Roční předplatné tištěné verze  Roční předplatné elektronické verze

Jak zvládnout chřipku
Studené počasí, nastydnutí a sezónní chřipka je tady. Jakmile bacily zasáhnou váš dům, dokážou nadělat ze života peklo pro všechny. Pokud chcete být lépe chráněni, začněte s prevencí ještě dnes. Všichni se nemůžeme vyhnout chřipkovému viru, ale máte možnost minimalizovat riziko pro sebe a svou rodinu. Použijte zdravý rozum a generacemi ověřené postupy. To rozhodně stojí za to.

Bosenské údolí pyramid v roce 2015 – jak dál?

Podivné ukončení dobrovolných prací v labyrintu Ravne koncem října vyvolalo mnoho dohad a konspirací. Podzemní chodby byly nalezeny u všech pyramid na celém světě, v Gíze, nebo v Mexiku. V podzemních síních pod pyramidami jsou údajně uloženy prastaré vědomosti o původu lidstva. Například pod gízskou plošinou v Egyptě existují desítky kilometrů chodeb.

Na prahu epidemie chřipky
Chcete komplikace? Dejte se očkovat. Lékaři vědí, že to nefunguje. Přesto chystají „supervakcínu“. Vezmeme zdraví do svých rukou? Kanadská média se odhodlala k zoufalému kroku – přiznala totiž, že si očkováním vyrábíme vážný zdravotní problém: Všimla si, že časté očkování v populaci vytváří kaskádu nemocnosti – jinými slovy vede společnost k tomu, že je více, nikoli méně nemocná. A nejde jen o častější výskyt chorob či jejich zvýšenou frekvenci u jednotlivých osob.

Medvěd svou tajgu nikomu nevydá
Úděl těch, kteří nemají ideologii, je piknik na okraji dějin. K rymské kítězství“ je určitě úspěch, zejména na pozadí čtvrt století trvajícího geopolitického ústupu. Je to vítězství vynucené, je to reakce na činy soupeře. Rusko jinou variantu prostě nemělo. V opačném případě by se ke geopolitické porážce přidala i ztráta tváře – celý svět, včetně nejbližších sousedů by si uvědomil, že o Rusko si kdokoli může vytřít nohy.

Slovanská identita
Obraz „slovanského pantheonu“ a „slovanského náboženství“, jak jej známe dnes, je především konglomerát zlidovělých představ církevních činitelů, barokních starožitníků, naivity „národního obrození“ a pokleslých „státotvorných“ mýtů, které s původní povahou tohoto náboženství nemají vůbec nic společného. Výraz „árja“ tedy neoznačuje „národnost“ v dnešním slova smyslu, ale především příslušnost ke stavům aristo – to je slovo, které si o stovky let později přivlastnila evropská rodová šlechta.

Přetržená historie národů v 6. století
Moderní historie má svůj původ v bouřlivém 6. a 7. století. Tehdy z jakéhosi důvodu selhalo zemědělství a vznik epidemií přispěl k zániku městských států. Zanikla stará Persie, Indonéské civilizace, kultura Nazca v Jižní Americe, jižní a arabské civilizace a rozkolu římské Říše. Došlo k šíření islámu, zatímco původní „pravé“ křesťanství vymizelo. Příčinou společenských otřesů byla destabilizace globálního klimatu, počínající rokem 535 našeho letopočtu.

Genetické výzkumy evropské historie
K obohacení genetické palety Evropy došlo v neolitu - skupina E1b1b má původ na Balkáně (20%), v ČR je to cca 8% obyvatel. Slovanské jazyky lze považovat za nejstarší. Nositelem haploskupiny E1b1b byl známý Rakušan, Adolf Hitler. Ironií osudu je, že haploskupina E1b1b je jihoevropská, až severoafrická. Pokud by tato informace byla k dispozici před 90 lety, tento zastánce čisté nordické rasy by skončil dříve než začal.

Kvůli geneticky upravené potravě lidstvo degeneruje už v 21. století

R uští vědci provedli experiment dokazující, že hlavním principem účinku geneticky upravené produkce (GM) je „zákaz plození“ pro další generace savců. „Neplodnost v třetí generaci zvířat chovaných na GM produktech znamená, že příroda nechává tento druh zaniknout a nedopustí, aby se dál množil.“

Masné výrobky a rakovina
Něco ve zpracovaném mase otravuje lidi, a důkazy ukazují přímo na dusitan sodný. Nedávný výzkum potvrdil, že konzumace zpracovaného masa zvyšuje riziko vzniku rakoviny slinivky břišní. Studie byla prováděna na havajské univerzitě po dobu sedmi let. Testu se zúčastnilo téměř 200 000 mužů a žen. Lidé, kteří konzumují zpracované maso (párky v rohlíku a uzeniny) mají o 67% vyšší riziko vzniku rakoviny než ti, co masné výrobky omezují, nebo je úplně vynechávají.

Tajemství vědomí
N emáme vlastně žádný důkaz pro to, že vědomí má původ v mozku. Podle hinduismu je náš hmotný svět iluzí, „májou“, což znamená, že neexistuje v takové podobě, jak nám ho prezentují naše smysly. Je zajímavé, že tento náhled odpovídá současným poznatkům moderní fyziky. Jaký je podle vás hlavní argument na obhajobu tvrzení, že vědomí je fundamentálním kosmickým jevem, a nikoliv výsledkem materiálních neurologických procesů v lidském mozku?

Energie labyrintu Ravne - test časopisu WM magazín
Začátkem února navštívil WM magazín bosenský labyrint Ravne pod bosenskou pyramidou Slunce. Sledovali jsme hodnoty negativních iontů v ovzduší před vstupem, v podzemních chodbách a u jednotlivých megalitů. Provedli jsme také první unikátní test hladiny glukózy v krvi před vstupem do labyrintu. V podzemní jsme pak pobývali přibližně jednu hodinu. Druhé měření bylo po výstupu z labyrintu. Výsledek byl překvapivý.
.