WM magazín č. 134

Autor: Jiří Matějka <mate@avonet.cz>, Téma: OBSAH ČÍSEL, Zdroj: redakce, Vydáno dne: 22. 02. 2013

WM magazín č. 134 / 2013 vyšel 25.2.2013. Nahlédněte na obsah čísla. Roční předplatné, nebo jednotlivé číslo, si můžete objednat v našem e-shopu.Časopis vychází v tištěné i elektronické podobě. Předplatné zasíláme také na Slovensko.

Předplatné tištěné verze - zde     

Předplatné elektronické verze - zde

NOVINKA: Jednotlivá čísla ke stažení najdete v našem e-shopu


Chronický nedostatek jódu
Běžný občan raději kouká na televizi a nečte WM magazín, chronické předávkování jódem nebude tak časté, naopak, jódu bude stále nedostatek. Nemáš-li co dáti, dej kalii jodati! Populace v České republice a podle dostupných pramenů i v jiných rozvinutých zemích trpí chronickým nedostatkem jódu v potravě. Dostatečný příjem tohoto prvku je zcela nezbytný pro tvorbu thyroxinu – hormonu štítné žlázy. Tento mimo jiné zvyšuje bazální metabolismus (má vliv na hubnutí, vývoj a prokrvení tkání) a metabolismus všech tkání, pochody prakticky ve všech tkáních a je nezbytný pro vývin centrálního nervového systému. Dokonce i v dospělosti je jedním z významných faktorů řízení CNS –  aktivizuje  CNS.

Zkamenělá loď na ostrově Lanta
Po průzkumu západní zátoky jsem šplhal ke starému majáku. Na vrchol vede strmá cesta. Přes okraj útesu jsem nahlížel dolů, na členité mořské pobřeží. Ze dna vytupovaly stejně šedé pásy sopečného bahna jako na protější straně. Místy tvořil vulkanický sediment hladké plotny, jinde byl zanesen pískem a kamením. V tom jsem ji uviděl. V sopečném bahně, které má být staré 298 milionů let, ležela zkamenělá loď!

Ledová doba nebo potopa?
Zvědavý laik se možná ptá, jak vědci přišli na to, že byla velká doba ledová, která trvala přibližně jeden milion let (a skončila údajně kolem roku 8000 př. n. l.). Odpovědna tuto otázku je velice jednoduchá. Většinu teorií o vzniku ledových dob vytvořili geofyzikové a astronomové, ne však geologové. Všechny teoretické modely předpokládají pouze běžné zhoršení klimatu. To však znamená, že se má z nějakých nejasných důvodů prostě jen ochladit na celé Zemi. A v tomto předpokladu
právě tkví zásadní omyl.

Éter a zrození nové fyziky
O Teslovi se, pokud vím, nezmiňuje žádná standardní učebnice historie fyziky, třebaže jeho myšlenky vedly k Nobelovým cenám, poté, když byly dále rozvinuty. Velký počet myslících fyziků dnes věří, že éter v nějaké nepostižitelné formě existuje, a že některé síly mohou překročit rychlost světla. Jakmile někdo začne skutečně studovat teorii éteru, vynoří se před ním vážné nové pohledy na věci, jako je spin částic, energie nulového bodu, základní struktura hmoty a prostoru, neměnnost rychlosti světla ve „vakuu“ a spojitost mezi gravitací a elektromagnetizmem.


Návod pro ty, kteří se chtějí stát andělem ještě za svého života
Z kuste být na chvíli andělem a užijte si to zevnitř… Chcete-li ale hledat skutečnou radost a smysl nejen své existence, musíte se zbavit své závislosti na lpění mámení, pózách,  ceremonielech, ostentativním bourání, hmotném chtění a uspokojeních, vítězstvích, lenosti, vlastních výhodách na úkorech celku a spotřebě bez odpouštění.

Vodík – nejjednodušší prvek a palivo života
Zdrojem vodíku jsou potraviny, vzduch a voda. Některé zdroje obsahují větší množství vodíku než jiné; vodík z některých zdrojů je dostupnější. Známe několik způsobů, jak maximalizovat vodík v potravě, vzduchu a vodě.

Dědek kořenář - Tymián
Mateřídoušku, dříve velmi častou na pastvinách a polosuchých chudších půdách, můžeme v našem státě už jen pouze obdivovat, protože je chráněná a vzhledem k náročnosti na čistotu prostředí už docela vzácná, a proto nám Bůh nadělil náhradu. A abychom přeci jen nepodlehli pokušení mateřídoušku sbírat, tak tato náhradní kytka má nejen stejné složení, ale účinných látek má několikanásobně více a dobře snáší pobyt na našich i zanedbávaných zahrádkách.

Aspartám
Najnebezpečnejšia látka z potravinových aditív. Podľa výskumníkov a lekárov študujúcich nežiaduce účinky aspartámu, môže uvedená látka spúšťať alebo zvyšovať riziko vzniku nasledovných chronických ochorení, najmä nervového charakteru: mozgové nádory, skleróza multiplex, epilepsia, syndróm chronickej slabosti, parkinsonova choroba, alzheimerova choroba, mentálna retardácia, lymfóm, vrodené defekty, fibromyalgia a diabetes.

EPH – explodující planeta
Podle teorie EPH došlo ke zmiňované katastrofě takřka nedávno. Na dráze mezi Marsem a Jupiterem údajně z ničeho nic explodovala planeta takřka k nerozeznání podobná Zemi. Bum! Vznikl pás asteroidů a spousta komet. Velké bludné asteroidy a obrovské meteority rozprsklé po soustavě narážely na ostatní tělesa a znetvořily mimo jiné i Měsíc.