Nepoužívejte úsporné žárovky

Autor: Jiří Matějka <mate@avonet.cz>, Téma: Nebezpečné přístroje, Zdroj: redakce, Vydáno dne: 23. 06. 2009

Téměř všechny domácnosti vybaveny „úsporkami“. Dnes, v roce 2009, je na Guadeloupe nejvyšší výskyt rakoviny prostaty na světě.

 

Varování před používáním úsporných žárovek 

Zdravotní ohrožení

Mnohé státy uzákonily nebo se chystají uzákonit zákaz obyčejných žárovek a přikázat užívání tzv. úsporných zářivek kvůli úspoře elektrické energie. Dokumenty na stránkách Next-up dokazují, že s úsporou to nakonec nebude nijak slavné: sice zaplatíme méně za svícení, ale v konečném důsledku dvakrát více za jiné druhy energie, užívané k vytápění. Samozřejmě ze svých kapes...

Francouzská novinářka Annie Lobé, která se věnuje otázkám zdravotní závadnosti úsporných žárovek uvádí, že na Novém Zélandu nový ministr energetiky nedávno zrušil zákon o povinném užívání "úsporek". Proč asi?

Annie ve videu ukazuje měření elektromagnetické radiace na obyčejné a úsporné žárovce. Rozsvícená běžná žárovka nevydává žádné záření. Použitá úsporná žárovka vydává záření 25 mG (mili Gauss). Lobé provedla měření s mnoha úspornýmí žárovkami, s výsledky od 10 do 200 mG. Podle zprávy Světové zdravotnické organizace patří elektromagnetické záření mezi možné karcinogeny. Vyzařované radiofrekvence dosahují hodnot až 200 V/m. Ve Francii je přitom uzákoněná norma 27 V/m, takže používání těchto žárovek je tam ve skutečnosti nezákonné. (Požadavek vědecké studie Bioinitiative je pouhých 0,6 V/m.)

Úsporná svítidla navíc obsahují rtuť, kov, jehož toxické páry při náhodném rozbití uniknou. Mělo by se s nimi zacházet jako s toxickým odpadem, ale to téměř nikdo neví.

Annie uvádí příklad z ostrova Guadeloupe. Zde byla v roce 2000 v rámci úspory energie provedena rozsáhlá kampaň, na jejímž základě byly téměř všechny domácnosti vybaveny „úsporkami“. Dnes, v roce 2009, je na Guadeloupe nejvyšší výskyt rakoviny prostaty na světě. Annie vyslovuje hypotézu, že na vině jsou právě úsporky... Proto radí: NEPOUŽÍVAT!

Vliv na zdraví mládeže

Video se dále věnuje tzv. mikrovlnnému syndromu – poškození ozářením postihujícím prakticky všechny tělesné systémy, především mozek. Podle statistických odhadů sice průměrná délka života nadále poroste, ale možná je to jen iluze: statistiky jsou založeny na lidech, kteří po většinu života žili ve zdravém prostředí. To už ale neplatí o permanentně ozařované mládeži.

Je podchyceno, že ve Francii používá mobil 6,3% dětí mezi 8-10 rokem a 25% dětí mezi 10-13 rokem. 90% mládeže se neodlučuje od mobilu ani v noci. Mládež nedodržuje pravidla o užívání mobilů (telefonovat nejdéle 6 minut, denně celkem max. 20 minut).

Podle závěrečné hypotézy bude zdravotní potenciál mnohých mladých lidí s dosažením 35 let věku zcela vyčerpán.

Podle http://videos.next-up.org/EhsTvNews/Annie_Lobe_LFC_la_verite/26_05_2009.html

Úsporné žárovky pro Evropu devastují zdraví čínských dělníků

Ekologické chování Evropanů se negativně podepisuje na zdraví Číňanů. Kvůli zákazu tradičních žárovek od roku 2012 a výrobě úsporných žárovek musí čínští dělníci pracovat se rtutí. Ta ohrožuje jejich zdraví, protože jde o vysoce toxickou látku. Informoval o tom britský Timesonline.co.

Pracovníci továren na tyto žárovky musí manipulovat s pevnou i kapalnou rtutí, což jsou vysoce toxické látky. Velký počet čínských dělníků má již kvůli tomu otravu a lékaři, úřady a právníci v Číně stále více poukazují na neblahé dopady rozmachu "ekologických" žárovek, píše list.

Evropská komise letos schválila nařízení, která počítají s postupným nahrazováním klasických starých žárovek na trhu jejich novými, údajně ekologičtějšími alternativami. Do roku 2012 mají tradiční Edisonovy žárovky zmizet z trhu. Nejpoužívanější kompaktní zářivky obsahují rtuť, jejíž vývoz a dovoz přitom EU plánuje ze zdravotních důvodů zakázat. Malé množství rtuti v "zelených" žárovkách spouští chemickou reakci, která vytváří světlo.

Nebezpečí hrozí i při rozbití žárovky

Na rizika rtuti upozorňuje podle listu i doporučení britské vlády pro nakládání s úspornými žárovkami. Pokoj, kde se žárovka rozbije, by měl být na čtvrt hodiny opuštěn a vyvětrán, protože do vzduchu se mohou dostat nebezpečné rtuťové výpary.

Dokumenty vydané čínským ministerstvem zdravotnictví označují riziko otravy rtutí v továrnách na výrobu žárovek za rostoucí nebezpečí pro veřejné zdraví. V jižní Číně se kompaktní zářivky určené pro Západ vyrábějí jak v technicky vyspělých a poměrně bezpečných provozech nadnárodních firem, tak v obyčejných dílnách a manufakturách.

Testy u stovek zaměstnanců těchto provozů ve městech Fo-šan a Kuang-čou ukázaly nebezpečně vysoké hodnoty obsahu rtuti v těle a mnozí z nich museli jít do nemocnice na léčení, uvádí list. V jednom ze závodů se těžká otrava zjistila u 68 ze 72 zaměstnanců.