Ztracená pyramida v Mexiku

Autor: Jiří Matějka <mate@avonet.cz>, Téma: Pyramidy a stará města, Zdroj: Jiří Matějka, Vydáno dne: 25. 03. 2009

Účelem tohoto článku není stanovit přesnou dobu výstavby pyramid, ani kdo je postavil. Cílem je upozornit čtenáře na zajímavý fakt, na nedokončený projekt komplexu v Teotihuacanu.

Pyramidy v Gíze a Teotihuacán

Mexiko, to nejsou jen Mayové a pyramidy na Yucatánu, ale i Aztékové a jejich Teotihuacán. To ovšem není tak přesné, protože Teotihuacán tu byl dřív než aztécké kmeny, ty pouze využily existující stavby k vlastním účelům. Stejně tak jako Egypťané využily pyramidy v Gíze.

Název Teotihuacan se překládá jako „Město bohů.“ No pokud někdo chtěl vzdát holt božstvu, obrovské pyramidy byly jistě dobrým nápadem. Obrovský areál přetíná Cesta mrtvých, která vede od vchodu přímo k Pyramide de la Luna, čili Pyramidě měsíce a to kolem neméně známé Pyramide de la Sol, Pyramidy Slunce. K Pyramide de la Sol se pro změnu váže několik prapodivných faktů. Tak třeba prapodivná shoda v obsahu podstavy Pyramidy Slunce, největší pyramidy střední Ameriky a Velké pyramidy v Gíze.



Srovnání stavebních rozměrů Velké pyramidy v Gíze a pyramidy Slunce v Teotihuacánu. Obě stavby mají shodnou základnu.

Vrchol Pyramidy Slunce se nachází ve stejné nadmořské výšce, jako vrchol Pyramidy Měsíce, která je o něco menší, nicméně stojí výše. Obě pyramidy byly zřejmě pokryty sádrou a barevnými výjevy, ty se však víceméně nedochovaly do dnešních dob. Stejně tak jako obložení stěn tří pyramid v Gíze.

Co mají společného pyramidy v Gíze a Teotihuacánu?

Porovnejme Velkou Egyptskou pyramidu a pyramidu Slunce v Mexiku. Obě mají téměř shodnou základnu. Velká pyramida je dvakrát vyšší než pyramida Slunce. Je zde výškový rozdíl vyjádřený koeficientem 1,03. Je možné, že mají obě místa další shodné prvky? Je možné, že dávní architekti projektovali pyramidové komplexy podle stejného schématu?

V Gíze jsou postaveny tři pyramidy na základě přesného plánu. Jejich pozice jsou obrazem tří hvězd souhvězdí Oriona na zemi, jejich stěny jsou orientovány podle světových stran.

Pyramidy v Teotihuacánu jsou orientovány podle osy s odchylkou 18 stupňů od pozice dnešního severu. Tato odchylka je popisovaná jako „posvátná“. Znamená to jediné: V době výstavby pyramid byla pozice severního pólu jinde než dnes. Stejnou odchylku najdeme u orientace pyramid v Gíze a také u tří pyramid v Italském Montevecchiu. Je jasné, že všechny tři uvedené pyramidové komplexy byly postaveny podle stejného plánu a to v době kdy byla pozice severního pólu posunuta o 18 stupňů západně. Kdy tomu tak ve skutečnosti bylo, nenajdeme v žádné učebnici dějepisu! Kdy byly postaveny tyto monumentální pyramidy se můžeme jenom dohadovat. Zcela určitě to bylo mnohem dříve, než se dočteme v odborné literatuře.

Odložená kolaudace?

Účelem tohoto článku není stanovit přesnou dobu výstavby pyramid, ani kdo je postavil. Cílem je upozornit čtenáře na zajímavý fakt, na nedokončený projekt komplexu v Teotihuacanu.



Starý letecký snímek Teotihuacánu. Bylo prázdné místo mezi pyramidou Slunce a Měsíce určeno pro stavbu třetí pyramidy?

Na starém leteckém snímku Totihuacanu vidíme stupňovité pyramidy Slunce a Měsíce. Nezdá se vám celý komplex jakoby nedokončený? Mezi stavbami je nápadná prázdná plocha čtvercového tvaru. Dávní architekti poctivě zastavěli celé rozsáhlé území podle plánu, ale na tuto čtvercovou plochu jaksi zapomněli. Možná to byl záměr a plocha byla určena k zastavění až v pozdějším období. Položme si otázku: Jaká stavba měla původně stát na tomto prázdném pozemku v centru komplexu, jaký byl původní záměr architekta? Je také docela možné, že stavba mohla být úspěšně dokončena, aby pak byla v následném období stržena a rozebrána na další, mnohem později realizované budovy. To se mohlo odehrát v době, o které nemáme žádné informace, v době kdy severní pól byl jinde než dnes.

Ztracená pyramida

Pozorně se ještě jednou podívejte na starý letecký snímek a půdorys komplexu v Teotihuacánu. Pozorně prostudujte také satelitní snímek pyramid v Gíze a jejich vzájemné pozice.



Satelitní snímek tří pyramid v Gíze

Stavby v Gíze byly obrazem nebe na zemi. Řeka Nil představovala mléčnou dráhu, území západně za řekou bylo nazýváno „místem mrtvých“. Toto místo bylo zastavěno množstvím staveb, které dnes nazýváme zádušní chrámy. Stejně tak v Teotihuacánu byly vybudovány stovky staveb podél hlavní stavební severojižní osy. Komunikaci na této hlavní ose, která ukazuje na posvátnou horu Cerro Gordo, dnes nazýváme „cestou mrtvých“. Určitě by se našlo mnoho dalších společných prvků.

Zdá se, že oba komplexy, jak v Gíze, tak ten v Teotihuacánu, mají společný projektový záměr, který byl platný pro všechna podobná místa na Zemi. Vzpomenu neprávem opomíjenou „Italskou Gízu“. Tamní tři pyramidy jsou situovány stejně jako Egyptské s tím, že v projektu byla upravena orientace tří pyramid podle aktuální polohy souhvězdí Oriona v dané zeměpisné šířce. Jinak byl původní projekt pečlivě dodržen.

 

Stavební situace pyramidového komplexu v Teotihuacánu s vyznačeným pyramidami Slunce a Měsíce.

Prázdné místo pro pyramidu?

Prázdné stavební místo bylo určeno pro stavbu třetí pyramidy. Tento typ staveb vznikal v době o které se v dějepise nic nepíše, v době která je pro nás nepochopitelná, v době o  které odborníci taktně mlčí, v době dlouho před známou historií lidstva.

Stavební situace vTeotihuacánu. Prázdná parcela byla určena pro stavbu třetí pyramidy ve shodě s původním  plánem.

Na obrázku je vidět srovnání pyramid v Gíze a v Teotihuacánu. Jednotlivé stavby mají již na první pohled shodné pozice, shodného projektanta. Prázdné čtvercové místo je záměrně vynecháno pro stavbu třetí pyramidy. Mnohem přesněji a přesvědčivěji je tento fakt patrný na stavební situaci komplexu se zakreslenou polohou chybějící třetí, prostřední pyramidy. Výsledkem je přesný obraz tří hvězd souhvězdí Oriona na zemi, tak jako v Gíze!



Starý letecký snímek Teotihuacánu doplněný o chybějící pyramidu

Do starého leteckého snímku Teotihuacánu je dokreslena chybějící třetí pyramida. Jak se vám to líbí? Mě osobně se zdá konečně -  po letech – stavební plán dokončený!

Zůstává otázkou, proč nebyla pyramida nikdy dokončena. Stavební práce mohly být přerušeny důsledkem mimořádných událostí, zánikem nebo nuceným odchodem dávných stavitelů. Lidé co obývali území v pozdějších dobách, neměli pak důvod budovat chybějící pyramidu a neměli ani přístup k původním plánům. To je jeden možný scénář. Je taky možné, že původní stavbu právě tito „noví“ přistěhovalci pyramidu rozebrali a z jejich zbytků postavili stavby kolem – stavby, které dnes nazýváme aztécké zádušní chrámy a obětiště.