Otepluje se Země, nebo se ochlazuje?

Autor: Jiří Matějka <mate@avonet.cz>, Téma: Změny klimatu, Zdroj: Steven Goddard, Vydáno dne: 22. 03. 2009

Podle čeho ale vlastně rozpoznáme, zda se Země zahřívá, či chladne? Jako vždy i dnes to všechno závisí na klvalitě zdrojů dat.
Příběh o dvou teploměrechČlánek publikovaný ve vědeckém časopisu Nature znovu roznítil diskusi [1]  kolem globálního oteplování prognózou, že na Zemi do roku 2015 nebude nijak tepleji. Výzkumníci z Leibniz Institute of Marine Sciences použili ve svém klimatickém modelu data o periodických změnách oceánských teplot a dospěli ke značně odlišné předpovědi, která v ničem neodpovídá „konsensuálním“ modelům.

Podle čeho ale vlastně rozpoznáme, zda se Země zahřívá, či chladne? Jako vždy i dnes to všechno závisí na klvalitě zdrojů dat. Údaje pro analýzy dlouhodobého trendu povrchových teplot nám dnes poskytují dvě instance. Obojí data se shodují na globálním teplotním trendu, ale jen do roku 1998, odkdy se projevuje podivná náhlá neshoda. Podpůrná data britského  meteorologického úřadu, která poskytuje Hadley Center for Climate Studies [2] totiž ukazují, že teploty od roku 1998 celosvětově klesají. Podle těchto údajů není dnes na Zemi o moc tepleji, než v roce 1878 či 1941.

Údaje NASA naproti tomu naznačují, že celosvětové teploty rekordní rychlostí stoupají – a jsou už téměř o celý stupen vyšší než v roce 1880.

Dalšími dvěma široce využívanými zdroji údajů o globálních teplotách jsou družice UAH [3] a RSS [4] (Remote Sensing Systems). Oba ukazují, že teploty v posledním desetiletí klesaly, při současných teplotách, které se jen tak tak drží nad třicetiletým průměrem.

Také vás to udivuje? Jak je možné, že se vědci, kteří měří zemskou teplotu s přesností na setiny stupně, najednou nemohou shodnout na tom, zda teplota v desetiletém období stoupala či klesala? V údajích NASA se zdá být nějaký rozpor – ale co je to?

Jediným viditelným vodítkem je, že NASA upravila poslední teploty nahoru a starší teploty dolů tak, aby se křivka grafu jevila strmější, což budí zdání rychlého ohřívání. Kanadský statistik Steve McIntyre, který jde po stopách těchto změn na své stránce Climate Audit [5], ironicky konstatoval, že NASA znovu a znovu přepisuje historii [6]. Poslední změny v grafických znázorněních (zveřejněných NASA) teplot v USA v letech 1999 a 2007 vyskočí při porovnání obou grafů. Zde je verze z roku 1999 [7] a pod ní už „vylepšená“ verze z roku 2007 [8].

Abych zviditelnil provedené změny, překryl jsem variantou z roku 2007 verzi z roku 1999 a vynořil se zřetelný model. Teploty z období před rokem 1970 byly téměř rovnoměrně potlačeny dolů, zatím co teploty po roce 1970 naopak nastaveny výše. Některé roční teploty jsou přizpůsobeny až o půl stupně. To je ovšem enormní úhrnná změna pro zemi o velikosti USA a tisících separátních teplotních záznamů.

Proč a kým bylo rozhodnuto, že tolik teploměrů v jediném specifickém roce před několika dekádami z ničeho nic měřilo špatně (v průměru o 0,5 stupně), a proč byla provedena dodatečná úprava? Proč v jednom roce úprava o 0,5 stupně, a proč (se stejnými teploměry) jen o 0,1 stupně v následujícím?

Stručněji řečeno, je to tak, že verze grafu s údaji z roku 2007 byla vůči předchozímu grafu z roku 1970 vertikálně nakloněna tak, aby to vyvolalo zdání tendence k oteplování. Tohoto jevu můžeme dosáhnout malým pootočením grafu vůči jeho osám, a tak jsem grafem z roku 2007 zkoušel „pootáčet“ ve směru hodinových ručiček nad grafem z roku 1970 tak dlouho, až oba grafy začaly při sklonu šesti stupňů opticky lícovat [9]… Bingo!

Co motivuje podobné manipulace?

Vodítkem k současnému dění může být podrobnější prozkoumání stránky NASA [10].

Vypadá to, jakoby personál NASA nedávno provedl jakousi inventuru, a poté „uhladil“ všechna data z let 1930 – 1999. Tato otázka už byla obsáhle diskutována na vědeckém blogu Climate Audit [11]. Jenže jaké vyhlídky má snaha konzistentně zvyšovat poslední dobou naměřené teploty, a snižovat ty starší? Ze  statistického hlediska, by měla rekapitulace dat proběhnout každým rokem, aby zde mohla být jakási pravděpodobnost 50:50, že teploty jdou buď nahoru nebo dolů, což jinak řečeno znamená, že pravděpodobnost, že všech 70 přizpůsobených let bude v souladu tak, aby sklon křivky grafu trvale vzrůstal (jak je vidět na kombinované verzi), je astronomických 2 na 70. To znamená tisíc miliard miliard k jedné. A to ještě není přesné přirovnání, protože u některých let (méně než 15) jde oprava proti trendu – ale dokonce už i poměr 55:15 je asi tak pravděpodobný, jako že jeden jedinec z místnosti plné šimpanzů napíše Hamleta.

Bylo by to stejné, jako 70 krát hodit mincí tak, aby 55 krát po sobě padla hlava. To se však nikdy nestane – pravděpodobnost je jedna k milionu.

Obzvlášť znepokojující jsou léta od 1986 do 1998. Ve verzi grafu z roku 2007 jsou data od roku 1986 ve vztahu ke grafu z roku 1999 přizpůsobena o 0,4 stupně nahoru. Každý rok, až na jeden, od 1986 –1998 byl opravdu přizpůsoben o průměrně 0,2 stupně směrem nahoru. Kdyby někdo chtěl prezentovat případ nedávno spuštěného velkého oteplování, představovala by adjustace oficiálních dat směrem nahoru vynikající způsob jak to udělat.

Když se podíváte na webovou stránku NASA zjistíte, že tím kdo má na starost údaje o teplotách je  vážený Dr. James Hansen – vědecký poradce Al Goreho a čelný dlouhodobý zastánce globálního oteplování.

Zdroje údajů NASA pocházejí převážně z měření povrchu z letadel a použití stacionárních  teploměrů. Obojí čeli spoustě potíží kvůli kontaminaci údajů způsobené městským ohřevem, přičemž je neúměrné množství teploměrů umístěno právě uvnitř nabo v těsné blízkosti městských aglomerací, změnami typů teploměrů, změnami v umístění měřících stanic, rušením stanic, změnami dob odečítání teplot v průběhu dne a dalšími faktory.

NASA má velmi malý počet dlouhodobých stanic v Arktidě, a ještě méně v Africe a Jižní Americe. V posledních letech byla data systematicky přizpůsobována směrem nahoru – jak je vidět na grafu dole [12].  K naměřeným teplotám je od roku 1990 až do současnosti uměle přičítáno více než půl stupně Fahrenheita – což může odpovídat za většinu vzestupných trendů v teplotní sadě NASA.

Satelitní údaje o teplotě UAH [14] a RSS [15] jsou mnohem spolehlivější, protože pokrývají celou Zemi – s výjimkou malých oblastí poblíž pólů. Rok od roku využívají stejnou metodologii a data z obou zdrojů se docela těsně shodují. Stinnou stránkou družicových údajů je, že jsou pořizovány až od roku 1978.

Zpět do současnosti

Teploty NASA za březen 2008 [16] ukazují, že šlo o třetí nejteplejší březen v historii, avšak družicové údaje z RSS [17] a UAH [18] s tím naprosto nesouhlasí. Vykazují totiž březen jako druhý vůbec nejchladnější na jižní polokouli, a stěží nad celosvětovým průměrem. (Severní polokoule byla v březnu sevřena mezi chladnou Severní Amerikou a velmi teplou Asií, což způsobilo, že teploty na  severní polokouli byly nadprůměrné). Také data pro duben ukazovala, že teploty na obou polokoulích se dále snižují a duben byl na většině zeměkoule (v Africe, Jižní Americe, Severní Americe a části Evropy a Asie) nezvykle chladný.

Podtrženo

Jak družicové zdroje, tak i ostatní měření signalizují, že teploty celosvětově klesají pod odhady IPCC. Družicové údaje ukazují teploty blízké třicetiletému průměru nebo pod ním, ale podkladům NASA se nějakým záhadným způsobem stále daří zůstat na pěšině směřující ke klimatickému Armageddonu. Můžete si udělat vlastní závěry, ale já v tom vidím schéma, které mne znepokojuje. Ve vědě, jako u každého jiného úsilí, je vždy dobré držet odstup mezi lidmi shromažďujícími konkrétní údaje a lidmi, kteří je pak interpretují.

Dobré zprávy, které nám pomohou dál, podal Anthony Watts na blogu Watt's Up With That? [19] USHCN vydal tiskovou zprávu [20] oznamující, že aktualizoval svou metodologii a u odečítání teplot skončí s praxí adjustace dat směrem nahoru. Tím se jeho údaje jistě stanou mnohem důvěryhodnějšími, ačkoli to nevyřeší problémy spojené s růstem městských teplotních ostrovů či nedostatku územního pokrytí po celé planetě.

Pamatujte, že znepokojení týkající se oteplení a ochlazování nejsou nic nového, jak připomíná následující alarmující bulletin…

Ze zprávy Ministerstva obchodu od konzula Iffta, z norského Bergen. „Arktický oceán se zahřívá, růst ledovců se zpomaluje a na některých místech je voda pro tuleně už příliš teplá. Zprávy od rybářů, lovců tulenů a výzkumníků, jak říkal, to vše poukazuje na radikální změnu klimatických podmínek a až dosud bezpříkladné teploty v arktické zóně. Výzkumné expedice hlásí, že až po 81° 29´ severní šířky nacházejí sotva nějaký led. Sondy do hloubky 3100 metrů ukázaly, že Golfský proud je stále velmi teplý. Ohromné spousty ledu dnes nahradily morény z hlíny a kamení,“ pokračuje zpráva, „zatím co na mnoho místech dobře známé ledovce úplně zmizely. Ve východní Arktidě je velmi málo tulenů a nejsou k nalezení takřka žádné bílé ryby, zato v bývalých tuleních lovištích lze narazit na obrovská hejna sleďů a makrel, které se nikdy předtím neodvážily tak daleko na sever.“

Z článku na RealClimate blogger? Ne. Toto je zpráva US Weather Bureau z roku 1922…

Svět byl svědkem paniky z globálního ochlazení v roce 1924, jiné paniky z globálního oteplování v roce 1933, strašení dalším celosvětovým ochlazením na počátku sedmdesátých let a dalšího bubákování s oteplením si užíváme dnes. Změny u USHCN přislíbené Wattsem nepomohou vyřešit nic pro nejbližší dekádu nebo tak, ale budoucí generace možná už budou znepokojivý růst počtu planých klimatických alarmů umět redukovat.

Odkazy
[1](http://www.theherald.co.uk/news/news/display.var.2238317.0.Doubt_is_cast_over_
global_warming.ph)
[2] (http://www.cru.uea.ac.uk/cru/climon/data/themi/g17.htm)
[3] (http://climate.uah.edu/) (University of Alabama at Huntsville)
[4] (http://www.remss.com/data/msu/graphics/tlt/medium/global/ch_tlt_2008_03
[5] (http://www.climateaudit.org/)
[6] (http://www.climateaudit.org/?p=2964)
[7] (http://www.giss.nasa.gov/research/briefs/hansen_07/fig1x.gif)
[8] (http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/Fig.D.lrg.gif)
[9] (http://regmedia.co.uk/2008/04/29/giss_us_overlay_rotated.flv)
[10] (http://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data/)
[11] (http://www.climateaudit.org/?p=2964)
[12] (http://cdiac.ornl.gov/epubs/ndp/ushcn/ts.ushcn_anom25_diffs_urb-raw_pg.gif)
[13] (http://regmedia.co.uk/2008/04/28/ts_anomaly_org.gif)
[14] (http://vortex.nsstc.uah.edu/data/msu/t2lt/uahncdc.lt)
[15]tp://www.remss.com/pub/msu/monthly_time_series/
16](http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata/GLB.Ts+dSST.txt)
[17](http://www.remss.com/pub/msu/monthly_time_series
18] (http://vortex.nsstc.uah.edu/data/msu/t2lt/uahncdc.lt)
[19] (http://wattsupwiththat.wordpress.com/)
[20] //wattsupwiththat.files.wordpress.com/2008/04/press_release_042408_