Starší než pyramidy v Gíze

Autor: Jiří Matějka <mate@avonet.cz>, Téma: Pyramidy a stará města, Zdroj: Jiří Matějka, Vydáno dne: 22. 03. 2009

Starověké místo Thomborough Circes v Anglii bylo významnější než Stonehenge. Je to první evropská astronomicky orientovaná stavba v Evropě. Tři stavby jsou orientované jak pyramidy v Gíze.

Poznatky o Thornborough shrnul archeolog Aubrey:

U vesnice Thornborough (Anglie, Yorkshire) se nacházejí tři poměrně neznámé starověké kruhové stavby. Každá má v průměru 240 metrů a je ohraničena vnějším hliněným valem se dvěma protilehlými vstupy, vně kruhu jsou malé pahorky. Thornborough je součástí starověkého „Posvátného údolí“.  Starověké místo Thornborough Circles v Anglii bylo významnější než Stonehenge a je starší než pyramidy v Gíze. Obě místa mají stejný původ, stejné architekty A orientaci k Orionu, i když leží tisíce kilometrů od sebe.

1. Prehistorické henges, z nichž mnoho bylo postaveno před pět tisíci lety, byly hliněnými ekvivalenty kamenných kruhů. Jsou vrstevníky Stonehenge a Avebury. Mezi těmito stavbami je Thornborough první a nejvýznamnější.

2. Valy v Thornborough tvoří tři kruhy takřka v jedné linii. Toto postavení je velice vzácné.

3. Thornborough henges jsou zachovalé. Většinu jejich protějšků zničili zemědělci. Thornborough je dvojnásob důležitý, protože je to komplex, který můžeme vidět
a hodnotit dodnes.

4. O tom, že stavitelé považovali henges za důležité svědčí skutečnost, že vnější valy pokrývala sádra a byly viditelné už z dálky.

5. Co není dodnes pochopeno je, že tyto stavby nestály osamoceně. Ve staré krajině je obklopovaly další památníky, pohřební mohyly a menší stavby.

6. Zničit tyto pomníky zaplavením vodou štěrkovny by bylo stejné, jako svrhnout Stonehenge do řeky Avon.

Podle odborníků vznikly stavby v období 3000 let př.n.l. a jsou starší než egyptské pyramidy. Uvádí se, že Thornborough Circles jsou první astronomicky orientovanou stavbou v Evropě. Sestava tří kruhových valů zobrazuje tři hvězdy pásu Oriona, stejně jako tři pyramidy v Gíze. Je s podivem, proč archeologové tento fakt záměrně ignorují. Vysvětlením může být obava ze skutečnosti, že půdorysné a astronomické spojení mezi dvěma vzdálenými místy na zeměkouli může přepsat celou historii Evropy.

Stejný nezájem archeologů lze pozorovat v případě italských pyramid nedaleko Milána, rovněž orientované podle tří hvězd Oriona. Zdá se, že Thornborough Circles má nějaké spojení se starověkým Egyptem, které je záměrně ignorováno a za několik málo let možná už bude pohřbeno nánosem štěrku. Severní kruhový val je chráněný lesním porostem a je nejlépe zachovalý. Nachází se u cesty. Jižní kruhový val je nejméně zachovalý, jeho okraje jsou viditelné pouze z výšky.

Centrální kruh je na okraji vesnice, nedaleko místní skládky a za několik málo let už bude zcela zasypán. V blízkém okolí probíhá intenzivní těžba štěrku. Hranice štěrkovny je v nejbližším místě vzdálená od historických staveb pouhých 75 metrů a v plánu je další rozšíření těžby s následným zaplavením vodou.